loader

Đơn vị Đào tạo – Nghiên cứu khoa học Phòng khám Đa khoa

Trân trọng Thông báo chiêu sinh

Lớp Đào tạo liên tục ‘Thẩm mỹ nội khoa” khóa 2

Dự kiến khai giảng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023 và kết thúc khóa học vào ngày 26 tháng 5 năm 2023

Đối tượng chiêu sinh: BS Y đa khoa/ Bs chuyên khoa Da liễu

Thông tin chi tiết theo đường link thông báo sau

https://www.pnt.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-chieu-sinh-lop-dao-tao-lien-tuc-tham-my-noi-khoa-khoa-2

Thông tin liên hệ: daotao.pkdk@pnt.edu.vn

Số điện thoại: (84)028.3862.0104 gặp cô Kim Quyên