loader

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng nhân viên, vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cần tuyển dụng một vị trí bác sĩ Siêu âm, cụ thể như sau: