loader

TƯ VẤN SỨC KHỎE

Mỗi phiên tư vấn 15 phút

Tư vấn theo chuyên khoa:

Phí tư vấn online 100.000đ (Một trăm ngàn đồng Việt) 


VUI LÒNG ẤN CHỌN VÀO CHUYÊN KHOA ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI NƠI ĐĂNG KÝ.

TƯ VẤN CHUYÊN GIA TÂM LÝ

Mỗi phiên tư vấn 45 phút

Tư vấn về:

  • Tâm lý

Phí tư vấn online: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng Việt)

TƯ VẤN ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

Mỗi phiên tư vấn 45 phút

Tư vấn về:

  • Âm ngữ trị liệu

Phí tư vấn online: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng Việt)