loader

TƯ VẤN SỨC KHỎE

Mỗi phiên tư vấn 15 phút

Tư vấn theo chuyên khoa:

Phí tư vấn online 120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi nghìn đồng) 


VUI LÒNG ẤN CHỌN VÀO CHUYÊN KHOA ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI NƠI ĐĂNG KÝ.

TƯ VẤN CHUYÊN GIA TÂM LÝ

Mỗi phiên tư vấn 40 phút

Tư vấn về:

  • Tâm lý

Phí tư vấn online: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)