loader

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên
tục “Ngôn Ngữ Trị Liệu Nhi” Khóa 9

  1. Đối tượng chiêu sinh:
  • Bác sỹ, điều dưỡng, phục hồi chức năng, nữ hộ sinh, dược sỹ, kỹ thuật viên y,
    giáo viên đặc biệt, tâm lý, nhân viên xã hội, thầy cô giáo mầm non và quản lý giáo dục.
  • Tất cả đối tượng học viên của khoá học phải có trình độ từ đại học trở lên.
  • Phạm vi tuyển sinh trên cả nước

Thông báo chi tiết vui lòng xem file thông báo bên dưới