loader

Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch thân gửi Thông báo chiêu sinh lớp “Ngôn ngữ trị liệu dành cho trẻ tự kỷ” khóa 12.

  • Thời gian học: 03 tháng (15/7/2023 – 24/9/2023);
  • Lớp học tập trung vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần;
  • Chứng chỉ ĐTLT do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp.
  • Thực hành tại Đơn vị âm ngữ trị liệu thuộc Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Thông tin liên hệ: Phòng 2.11B, Lầu 1, Phòng khám Đa khoa.
    Link thông tin lớp học: https://pnt.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-chieu-sinh-lop-dtlt-ngon-ngu-tri-lieu-danh-cho-tre-tu-ky-khoa-12