loader

Tiếp nối thành công của Khóa 01, Lớp Đào tạo liên tục “Chăm sóc tổng quát – Toàn diện bệnh nhân có bệnh đái tháo đường và bệnh lý tuyến giáp ngoại trú” Khoá 02 tiếp tục được tổ chức từ ngày 06/06/2023 đến ngày 18/07/2023, trong đó, giảng viên sẽ tập trung phân tích chi tiết, xử lý các ca lâm sàng thực tế.

Học viên có thể gửi trước những ca lâm sàng muốn được giải đáp đến các báo cáo viên, là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội tiết, y học gia đình. Đơn vị sẽ sắp xếp và chuyển đến báo cáo viên để cùng thảo luận, trao đổi với học viên.

Thông tin chi tiết tham khảo tại Brochure Lớp học (ảnh đính kèm).