loader

Phân biệt chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ

Từ 0 giờ ngày 31/5/2021, toàn TPHCM thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị 15. Riêng phường Thạnh Lộc (quận 12) và quận Gò Vấp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Theo đó, toàn TPHCM áp dụng Chỉ thị 15+, tức là đầy đủ Chỉ thị 15 và nâng cao, tăng cường thêm một số biện pháp chống dịch, bao gồm:

  • Không được tập trung trên 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng
  • Thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp
  • Người dân, nhất là người trên 60 tuổi chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết
  • Hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cấp bách.

Về Chỉ thị 16, áp dụng theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, phường cách ly phường.

Nhằm giúp người dân nắm rõ và đảm bảo thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về sự khác nhau của 3 Chỉ thị 15 – 16 – 19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

Nguồn ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC)