loader

Chủ đề Chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục với Bác sĩ Gia đình Báo cáo viên: TS. BS. Võ Thành Liêm – Trưởng đơn vị Phòng khám Bác sĩ Gia đình, Phó trưởng Bộ môn Y học Gia đình trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch ThS. BS. Nguyễn Tiến Hưng – Phó trưởng […]