loader

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi “Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam” cũng là một trong những mục tiêu tổng quát được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ […]

Chương trình tư vấn trực tuyến và tầm soát sức khoẻ đình kỳ do Phòng khám Đa khoa Trường đại Học y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức. Chương trình Tháng 07/2021 có sự tham gia của 2 diễn giả:1. PGS. TS. BS. Trần Thị Mộng Hiệp, cố vấn chuyên môn Phòng khám Đa khoa, […]