Gia đình Cô Nguyễn Thị Mai
Chúng tôi thành thật cám ơn BS. Hiệp trong những ngày qua đã chữa bệnh cho ông và tôi, bệnh giảm thấy ...