Chương trình miễn giảm


Giảm phí nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng cho sinh viên Phạm Ngọc Thạch
Giảm phí nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng cho sinh viên Phạm Ngọc Thạch

Phòng khám Tai Mũi Họng giảm 30% phí nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng cho sinh viên Phạm Ngọc Thạch. Thời gian: 01/10/2019 – 31/12/2019.

Xem thêm...


Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Quảng cáo 02

Facebook