Giới thiệu


Phòng khám Đa Khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt mức chất lượng 3,14 theo Bộ tiêu chí phiên bản 3.0 của Sở Y tế TP.HCM
Phòng khám Đa Khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt mức chất lượng 3,14 theo Bộ tiêu chí phiên bản 3.0 của Sở Y tế TP.HCM

Phòng khám Đa Khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt mức chất lượng 3,14 theo Bộ tiêu chí phiên bản 3.0 của Sở Y tế TP.HCM.

Xem thêm...

Chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ

Bạn quan tâm đến sức khỏe của bản thân? Sức khỏe của các đấng sinh thành? Sức khỏe của người bạn đồng hành cùng bạn trong suốt cuộc đời? Sức khỏe của những đứa con ...

Xem thêm...


Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Quảng cáo 02

Facebook