Chương trình tư vấn


CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE THÁNG 7-2018
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE THÁNG 7-2018

KIỂM SOÁT STRESS ĐỂ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ - là chủ đề trong Chương trình Tư vấn Sức khỏe và Tầm soát vào sáng THỨ BẢY 07/07/2018 tại Hội trường Truyền thông và Giáo dục ...

Xem thêm...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE THÁNG 6-2018
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE THÁNG 6-2018

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA - là chủ đề trong Chương trình Tư vấn Sức khỏe và Tầm soát vào sáng THỨ BẢY 02/06/2018 tại Hội trường Truyền thông và Giáo dục ...

Xem thêm...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE THÁNG 5-2018
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE THÁNG 5-2018

SỐNG VUI-SỐNG KHỎE cùng BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP - là chủ đề trong Chương trình Tư vấn Sức khỏe và Tầm soát vào sáng THỨ BẢY 05/05/2018 tại Hội trường Truyền thông và Giáo dục ...

Xem thêm...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE Tháng 4-2018
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE Tháng 4-2018

SỐNG CHUNG và KIỂM SOÁT BỆNH HEN, DỊ ỨNG- là chủ đề trong Chương trình Tư vấn Sức khỏe và Tầm soát vào sáng THỨ BẢY 07/04/2018 tại Hội trường Truyền thông và Giáo dục ...

Xem thêm...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE Tháng 3-2018
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE Tháng 3-2018

NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THỜI KỲ TIỀN MÃN KINH, KỲ MÃN DỤC NAM

Xem thêm...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE 2018
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE 2018

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ TẦM SOÁT SỨC KHỎE 2018 - PHÒNG KHÁM BSGĐ TRƯỜNG ĐHYH PHẠM NGỌC THẠCH

Xem thêm...

ĐỂ KHÔNG BỊ GAN NHIỄM MỠ VÀ TĂNG CÂN TRONG NGÀY TẾT
ĐỂ KHÔNG BỊ GAN NHIỄM MỠ VÀ TĂNG CÂN TRONG NGÀY TẾT

Chương trình Tư vấn Sức Khỏe và Tầm Soát, chủ đề tháng 2-2018: ĐỂ KHÔNG BỊ GAN NHIỄM MỠ VÀ TĂNG CÂN TRONG NGÀY TẾT.

Xem thêm...


Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Quảng cáo 02

Facebook