Phòng khám ĐA KHOA Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Phát triển và mở rộng, Phòng Khám Đa Khoa Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, tiền thân là Phòng khám Bác sĩ Gia đình Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, đã khai trương vào ngày 9 tháng 6 năm 2018.