Khám online

Khám tư vấn trực tuyến (online)
STTChi tiết công việcĐường dẫn
1Điều dưỡng cập nhật lịch khám onlinehttps://tinyurl.com/lichonline
2BS điền thông tin tư vấn sau buổi khámhttps://tinyurl.com/thongtinsautuvan
3Điều dưỡng điền thống kê số lượt tư vấnhttps://tinyurl.com/ghinhantuvanonline
4Xem thống kê lượt khám tư vấn trực tuyến ( online )https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX-1vSGFUFRXxDL_GU7miNS8CjofQ_L2cTuXYtUk2hlb8RKcyGcFQ8w_HkxfnDxnx9ZQAEwdi-akpFJZh6t/pubhtml?gid=1007280938&single=true
Khám trực tiếp tại Phòng khám
STTChi tiết công việcĐường dẫn
1BS hoàn thành các bước (bệnh sử, chỉ định, điều trị) trong SHPT như trước
2BS nhập form để hệ thống CSKH của PK để hệ thống tự động gửi tin nhắc BN tái khám (mới)https://tinyurl.com/henbntaikham

Tiếp nhận nhập đầu vào khám tư vấn online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8zrIQHQNK4yzMQfaqZS5GFBt62-Rgw1ONP-fnfbmsE51wSg/closedform