Công cụ

Tra cứu phác đồ: Đường dẫn

Tra cứu mã ICD10 (tra cứu ngữ nghĩa): Đường dẫn

Tra cứu mã ICPC 2 (tra cứu ngữ nghĩa) – mã dùng cho than phiền-lý do khám bệnh: Đường dẫn

Tra cứu mã thuốc (tra cứu ngữ nghĩa): Đường dẫn

Tra cứu danh mục kỹ thuật: Đường dẫn

Tra cứu danh mục giá: Đường dẫn

Tra cứu thuật ngữ y khoa  Việt – Anh: Đường dẫn

Tra cứu kết quả khám sức khỏe đoàn: Đường dẫn