loader
C:\Users\HS-01\Downloads\2.jpg

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ Phòng khám Đa khoa lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đảng viên, cán bộ phòng khám. Chi bộ Phòng khám Đa khoa đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đồng đều trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra.

C:\Users\HS-01\Downloads\10.jpg

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, quần chúng về Đảng, thu hút nhiều quần chúng ưu tú tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, Chi bộ đã phát triển nguồn đảng viên đạt chỉ tiêu, có chất lượng, góp phần cho Chi bộ Phòng khám ngày càng phát triển, vững mạnh hơn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Chi bộ được tiến hành thường xuyên, hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của Chi bộ. Toàn thể đảng viên, cán bộ phòng khám đã tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức. Công tác củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Chi bộ quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

C:\Users\HS-01\Downloads\2.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ cũng đã chỉ đạo đơn vị thường xuyên, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo một cách chủ động tùy theo điều kiện nguồn lực hiện có của Phòng khám Đa khoa cũng như của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

C:\Users\HS-01\Downloads\DSC_0112.jpeg

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Phòng khám Đa khoa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong trong tình hình và nhiệm vụ mới. Chi bộ sẽ lãnh đạo đơn vị xây dựng chuyên môn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy cấp trên các vấn đề có liên quan đến vai trò trách nhiệm và quyền lợi của Phòng khám Đa khoa, phù hợp với quy định của Pháp luật và các quy định của Đảng, nhằm giúp cho hoạt động của Phòng khám đa khoa ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

C:\Users\HS-01\Downloads\DSC_0398.jpeg

Kính chúc Đại hội Chi bộ Phòng khám Đa khoa lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.