loader

Sáng ngày 21/12/2022, Chi bộ Phòng khám Đa khoa đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên gồm có đ/c Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy Trường, đ/c Châu Văn Trở – Đảng Ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng khám Đa khoa và các đồng chí Đảng viên Chi bộ Phòng khám Đa khoa. Tại buổi lễ, đ/c Châu Văn Trở đã đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới đối với đ/c Ngô Hoàng Ngọc Thanh, đ/c Đảng viên được kết nạp dịp này là Đoàn viên ưu tú, Công đoàn viên ưu tú, đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện đã khẳng định bản thân, có thành tích trong công tác và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Đ/c Châu Văn Trở nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của đ/c Đảng viên mới được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời mong muốn đ/c Đảng viên mới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Châu Văn Trở phân công nhiệm vụ cho đ/c Trương Công Hòa là Đảng viên Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đ/c Ngô Hoàng Ngọc Thanh hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dự bị 12 tháng sắp tới để được công nhận là Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Hình đ/c Châu Văn Trở – Đảng Ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng khám Đa khoa trao quyết định kết nạp Đảng viên mới đối với đ/c Ngô Hoàng Ngọc Thanh

Đ/c Châu Văn Trở mong muốn các Đảng viên Chi bộ Phòng khám Đa khoa tiếp tục rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, phát huy tinh thần nêu gương, phê bình và tự phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác dân vận cơ sở và công tác phát triển Đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng viên; thu, nộp đảng phí, họp thường lệ đúng quy định.

Hình đ/c Nguyễn Thanh Hiệp và Chi Ủy Chi bộ Phòng khám Đa khoa trao quyết định kết nạp Đảng viên mới đối với đ/c Ngô Hoàng Ngọc Thanh

Trong quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ Phòng khám Đa khoa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ Đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của đơn vị.